0 Kč s DPH

Měření dřeva

Základní jednotka dříví je 1 m3 neboli plnometr (plm),představující krychli o hraně 1x1x1 která je zcela plná dřevní hmoty, bez sebemenší mezery. V této jednotce by jste sice koupili dřeva nejvíce, ale palivové dřevo se takto nedodává, protože je to z praktického hlediska nemožné.

Více se setkáváme s jednotkou prostorový metr ROVNANÝ (prmr), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polénka či štípané dřevo. Vyskládání dřeva je náročné na čas a lidskou práci která se potom musí promítnout v ceně.

Jednotka, kterou nejvíce používáme pro měření dodávaného množství je prostorový metr SYPANÝ (prms), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.

 

Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty:

 

Pevné dřevo
plnometr-pevný metr
[plm], [pm]

Složené dřevo
prostorový-rovnaný metr
[prm], [rm]

Štěpkované (drcené) dřevo
sypný metr
[prms]

[plm], [pm]

1,0

1,43

2,43

[prm], [rm]

0,7

1,0

1,7

[prms]

0,41

0,59

1,0

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.